Xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng: Tòa đột ngột nghỉ

loading...

 Sau khi đại diện VKS đề nghị hội ý, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa chiều nay.

Chiều 20/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV/HĐQT PVN) và đồng phạm trong vụ PVN góp vốn 800 tỷ vào OceanBank đột ngột tạm nghỉ.

Trước đó, trong phần thẩm vấn buổi sáng, HĐXX hỏi nhân chứng Nguyễn Thị Thủy Tiên (nguyên là thư ký HĐTV PVN): Vì sao bà có đơn đề nghị xem xét lại một số câu chữ trong bản án?

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Mâu thuẫn lời khai

Bà Thủy Tiên cho hay, bản án sơ thẩm có nội dung ghi lời khai của tổ thư ký đều khaingày 12/5/2011 nhận được báo cáo 124 để chuyển cho các thành viên HĐQT cho ý kiến. Sau khi tập hợp có 4/7 thành viên đồng ý, trong đó có Phan Đình Đức.

Trong lời khai của mình tại tòa, bà Thủy Tiên khẳng định gửi kèm công văn 124 có tờ trình của TGĐ, công văn của OceanBank và dự thảo nghị quyết. HĐXX cho rằng, bà Thủy Tiên khai vậy, nhưng các cựu thành viên HĐTV đều khẳng định không nhận được dự thảo nghị quyết nào ngoài văn bản 124.

HĐXX hỏi tiếp ông Lê Hải Ninh (nguyên là thư ký HĐTV), ông này cho hay không nhớ chính xác có nhận đủ 3 tài liệu nói trên từ bà Thủy Tiên hay không.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 12/5/2011, Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó TGĐ PVN) ký văn bản số 124/CVNB-NXS gửi HĐTV gồm Đinh La Thăng, Hoàng Xuân Hùng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức và Phùng Đình Thực báo cáo về tình hình đăng ký tăng vốn điều lệ với số vốn tăng thêm là 100 tỷ đồng.

Ngày 13/5/2011, các thành viên HĐTV gồm Nguyễn Thanh Liêm bút phê “đồng ý”, Vũ Khánh Trường và  Phan Đình Đức ký và ghi ngày, tháng trên văn bản xin ý kiến số 124 của Nguyễn Xuân Sơn.

Riêng ông Hoàng Xuân Hùng, Nguyễn Xuân Thắng (thành viên HĐTV) có ý kiến cần báo cáo rõ thêm về việc này. Còn hai thành viên HĐTV là Đinh La Thăng (Chủ tịch HĐTV) đi công tác và Phùng Đình Thực (thành viên HĐTV, kiêm TGĐ) nghỉ ốm nên không có ý kiến biểu quyết…

Sau khi các thành viên tổ thư ký HĐTV tập hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐTV, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Phó Chánh văn phòng tổ trưởng tổ thư ký HĐTV ký báo cáo tuần thứ 20 thể hiện, đến ngày 16/5/2011, có 4/7 thành viên HĐTV biểu quyết đồng ý tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank, với số tiền góp bổ sung 100 tỷ đồng, đủ điền kiện để ban hành Nghị quyết về việc góp vốn.

Trên cơ sở đó, ngày 16/5/2011, Nguyễn Xuân Thắng ký nghị quyết số 4266/NQ-DKVN chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 4658/NQ-DKVN ngày 31/5/2010 của PVN và PVN nắm giữ 20% vốn điều lệ của Oceanbank…

T.Nhung