TQ ngừng lưu thông tiền giấy phát hành năm 1987

loading...

Ngân hàng Trung Quốc ngày 22/3 ra thông báo bộ giấy bạc thứ 4 được phát hành lần đầu năm 1987 sẽ ngừng lưu thông trên thị trường kể từ ngày 1/5/2018. Bộ giấy bạc này gồm 9 mệnh giá khác nhau từ 1 hào đến 100 NDT.

Theo thông báo, những ai còn giữ những tờ bạc thuộc bộ tiền này có thể mang tới các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng để đổi trong thời gian từ 1/5/2018 đến 30/4/2019. Sau thời gian này, nếu còn thì phải đến các địa điểm quy định làm thủ tục đổi tiền.

Bộ tiền giấy thứ 4 được phát hành ngày 27/4/1987 với đặc điểm lần đầu tiên chân dung các nhà lãnh đạo được in trên tiền giấy.

Ngô Tuyết