Lễ 30.4 nắng nóng, khách đông, dưa lê ngọt lịm, bán ngay tại ruộng

Lễ 30.4 nắng nóng, khách đông, dưa lê ngọt lịm, bán ngay tại ruộng

loading...

Những ngày này, người trồng dưa lê Thịnh Lộc (Lộc Hà – Hà Tĩnh) phấn khởi hơn hẳn vì thu hoạch xong, dưa được bán ngay tại chân ruộng.