Lễ 30.4 nắng nóng, khách đông, dưa lê ngọt lịm, bán ngay tại ruộng

loading...

Những ngày này, người trồng dưa lê Thịnh Lộc (Lộc Hà – Hà Tĩnh) phấn khởi hơn hẳn vì thu hoạch xong, dưa được bán ngay tại chân ruộng.