Đức Drukpa cầu siêu cho 13 nạn nhân vụ cháy chung cư Carina

loading...

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, Đức Gyalwang Drukpa và hàng nghìn Phật tử cùng cầu nguyện cho 13 nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza sớm được siêu thoát.

Ngày 26/3, Đức Gyalwang Drukpa cùng chư Tăng Ni Truyền thừa Drukpa cử hành Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an cùng Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM).Ngài cho biết, ngày đầu tiên của chuyến giảng pháp tại TP HCM đã hay biết hung tin về thảm họa cháy chung cư. Ngài đã từ bi nhắn gọi người dân, Phật tử tham dự lễ cầu siêu cho các nạn nhân.Chư Ni đang sái tịnh các phẩm vật cúng dàng.Chư Ni cầu nguyện cúng dàng đèn trong khóa lễ cầu siêu.Phật tử cầu nguyện cúng dàng đèn.Phẩm vật cúng dàng chư hương linh cùng các oan gia trái chủ.Kết thúc khóa lễ, bài vị cầu siêu và ảnh của các hương linh được đốt, giúp chư hương linh xả bỏ bám chấp, vãng sinh về cảnh giới an lành.Đức Drukpa ký tặng trên bức tranh đá quý của Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, trao tặng Thượng toạ Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm.Chư Tôn đức tại chùa Vĩnh Nghiêm trao tặng Đức Gyalwang Drukpa bức tranh đá quý về chùa Vĩnh Nghiêm.