Đổ xô đến Khánh Hòa viết điều ước treo lên "cụ" mộc thần 500 tuổi

loading...

Cây cao khoảng 25 m, gốc hơn 20 người ôm, du khách tham quan có thể viết điều ước vào mảnh vải rồi treo lên cây, cầu mong mọi việc tốt lành.

Đến Khánh Hòa viết điều ước treo lên “cụ” cây mộc thần gần 500 tuổi.