Đến 2020, không còn dự án thua lỗ kéo dài

loading...

QH giao Chính phủ đến 2020 xử lý dứt điểm các các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí và các dự án kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

Với tỉ lệ ĐB tán thành trên 97%, sáng nay, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

DNNN tiếp tục giữ vai trò quan trọng

Theo Nghị quyết vừa thông qua, QH đánh giá DNNN tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đánh giá của QH, giai đoạn 20112016, việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhìn chung được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tiền lương, thu nhập và quyền lợi của người lao động cơ bản ổn định, bảo đảm. Công tác cổ phần hóa đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, bất cập và vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nguyên tắc thị trường, quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính.

ĐB ấn nút bỏ phiếu tại QH
ĐB ấn nút bỏ phiếu tại QH

“Hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với vị trí và nguồn lực được giao quản lý, sử dụng. Một số dự án đầu tư quy mô lớn nhưng triển khai chậm, không hiệu quả, thất thoát, lãng phí; hoạt động đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính, đầu tư ra nước ngoài nhìn chung hiệu quả thấp. Tỉ lệ vốn nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần còn cao”, Nghị quyết nêu.

Thêm vào đó, vẫn còn vi phạm về công tác quản lý tài chính trong quá trình cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, nhất là xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thương hiệu của DNN…

QH nêu rõ, những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Việc xử lý, cơ cấu lại một số tập đoàn, tổng công ty, dự án đầu tư thua lỗ, thu hồi vốn của nhà nước từ các dự án đầu tư không hiệu quả còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, việc kiểm soát nội bộ chưa thường xuyên, kém hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ chưa tốt, năng lực quản lý còn bất cập, trách nhiệm chưa rõ, một số trường hợp cố ý vi phạm quy định của pháp luật gây lãng phí và hậu quả nghiêm trọng.

Không sử dụng ngân sách để xử lý thua lỗ

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, QH giao Chính phủ, khẩn trương tổng kết, hoàn thiện chính sách, pháp luật; ban hành văn bản phân công, phân cấp việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

QH giao Chính phủ chậm nhất vào tháng 5/2019, ban hành văn bản quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với DNNN theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp.

“Đến năm 2020, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp”, Nghị quyết nhấn mạnh.

QH cũng yêu cầu Chính phủ kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo QH tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của DNNN, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ở nước ngoài, nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ đối với DNNN.

Với DNNN lâm vào tình trạng giải thể, phá sản không có phương án cơ cấu lại khả thi thì áp dụng biện pháp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết của QH cũng nêu rõ, Chính phủ cần, xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Chính phủ phải thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của DNNN, doanh nghiệp cổ phần hoá sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 20112017, báo cáo QH tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Thúy Hạnh