Cả làng chạy rầm rập lấy lửa cầu may ở Hà Nội

loading...

Châm hương hoặc nến từ đống vàng mã đốt ở sân đình, người dân An Định (Hà Nội) cẩn thận mang về thắp lên bàn thờ cầu may mắn.

Lễ hội lấy đỏ là nghi thức cuối cùng trong 4 ngày hội của làng An Định (Hà Đông, Hà Nội). Trước khi lấy đỏ (lửa), người dân phải vào đình lễ tạ._ Tất cả vàng mã chuẩn bị cho hội làng sẽ được chuyển ra sân trước đình và ông từ sẽ xin ngọn lửa từ ban thờ để hóa chỗ vàng mã đó. Người dân An Định sẽ chuẩn bị hương từ nhà hoặc xin từ đình, châm lửa từ đống vàng mã, sau đó thật nhanh mang về nhà, gọi là mang đỏ về.Trong đời sống tâm linh người Việt, lửa là biểu tượng của thần thánh, siêu nhiên, là cầu nối giữa thế giới người sống và người mất. Lửa còn xua đuổi tà khí, tạo sức sống, hơi ấm cho ngôi nhà và mang lại may mắn.Hàng trăm người lần lượt châm bó hương của mình vào đống lửa, người ở xa phải đi xe máy để trở về thật nhanh trước khi hương tàn.Trong khi người già châm hương, để cháy từ từ rồi chậm rãi đi bộ về thì trẻ nhỏ đạp xe thật nhanh mang về.Ông Nguyễn Văn Phú (72 tuổi) là một trong những người cuối cùng lấy đỏ trở về.Em Lê Minh Trường (9 tuổi) tự mình đạp xe từ nhà đi lấy đỏ về thắp lên bàn thờ của gia đình.Nhóm bạn trẻ dùng những bó hương còn lại trong đình để duy trì ngọn lửa cho những người tới muộn nhất vẫn còn đỏ lấy về.